PROJEKTY I EKSPERTYZY BUDOWLANE DR INŻ. WIT DERKOWSKI
   

  Dr inż. Wit Derkowski - kwalifikacje zawodowe

  • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
    budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • Uprawnienia do wzmacniania konstrukcji mostowych za pomocą przyklejanego zbrojenia zewnętrznego w zakresie projektowania, kierowania robotami i nadzoru nad robotami wzmacniającymi, wydane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie,
  • Kwalifikacje VISHY do wykonywania pomiarów odkształceń nowoczesnymi metodami tensometrii elektrooporowej,
  • Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie BUDOWNICTWO. Praca doktorska pt. "Trwałość zmęczeniowa zginanych przekrojów żelbetowych wzmocnionych taśmami z włókien węglowych" nagrodzona przez Ministra Transportu i Budownictwa.